1. Polska 28 lotów
2. Chile 4 loty
3. Hiszpania 4 loty
4. Holandia 4 loty
5. Szwecja 4 loty
6. Wielka Brytania 4 loty
7. Argentyna 2 loty
8. Cypr 2 loty
9. Francja 2 loty
10. Grecja 2 loty
11. Gruzja 2 loty
12. Izrael 2 loty
13. Niemcy 2 loty
14. Serbia 2 loty
15. Singapur 2 loty
16. Włochy 2 loty
17. Łotwa 2 loty